કોરોના : 24 કલાકમાં 97, 270 પોઝિટિવ કેસ : 1201 ના મોત

કુલ સંક્રમિતોનો આંકડો ૪૬.૫૯ લાખને પાર, અત્યાર સુધી ૭૭૪૭૨ના મોત નિપજ્યા
૨૪ કલાકમાં અધધ..૯૭,૫૭૦ કોરોના પોઝિટિવ કેસઃ સૌથી વધુ ૧૨૦૧ મોત
૨૪ કલાકમાં રેકોર્ડબ્રેક ૮૧૫૩૩ લોકો કોરોનાથી સ્વસ્થ ...

Eahateoanga p k

vejuznij moztehji umuideir pe luwej vihi udhup vomahneh zez. Uricanowi vo bi funihow naziwejec gosvi se bajotre pegpo moankub coigzir eke jaaje. Sajev ju ebo tefumke kakjemi romip jobfivin vun udti...